Vážení vlastníci, v kanceláři SVJ je k dispozici potvrzení o příjmech z pronájmu nebytových prostor za rok 2018. Potvrzení je možné si vyzvednout v úředních hodinách, nebo požádat o jeho vhození do poštovní schránky, popřípadě zaslaní emailem.

Vážení vlastníci, započala rekonstrukce společné televizní antény (STA). Z tohoto důvodu bude docházet k dočasným výpadkům televizního signálu.

Vážení vlastníci, pokud se registrujete na stránky SVJ, používejte prosím svoje jména nebo emaily, které máte uvedené v naší evidenci, jinak Vás nejsme schopni identifikovat. Takové žádosti jsou pak automaticky zamítnuty.