Informace k vyúčtování záloh za rok 2019 – DODATEK

Na základě reklamace vyúčtování jedním z vlastníků bylo zjištěno, že se špatně přepočítala základní složka ohřevu TV a to ve třech vchodech 497,503 a 509.

Celkové náklady na teplo pro TV, SV pro TV, UT a SV celého objektu souhlasí, jedná se jen o rozdělení základní složky ohřevu TV. Bohužel to zkreslilo vyúčtování ve všech bytech.

Bude provedena oprava vyúčtování u uvedené položky a všem vlastníkům bude doručen dodatek k vyúčtování služeb za rok 2019, kde bude vyčíslen buď přeplatek, nebo nedoplatek této položky. Uvedená částka bude započtena do celkového výsledku vyúčtování záloh za rok 2019.

Z výše uvedeného důvodu se výplata přeplatků uskuteční v červnu 2020.

Vyúčtování služeb za rok 2019

Informace k vyúčtování za rok 2019

  1. vyúčtování služeb bude doručeno vlastníkům do 20.3.2020.
  2. od tohoto termínu běží 30-ti denní lhůta pro podání reklamací.
  3. způsob podání reklamace je uveden na vyúčtování.
  4. výplata přeplatků na bankovní účty bude probíhat v květnu 2020.
  5. výplata přeplatků v hotovosti bude probíhat v červnu 2020.

Přeplatky budou zasílány na bankovní účty, ze kterých jsou hrazené zálohy nebo na účty, které jste již dříve nahlásili. Pokud u Vás nedošlo k žádné změně, nemusíte opětovně hlásit čísla účtů.

Registrace na stránky SVJ Zelenohorská

Vážení vlastníci, pokud se registrujete na stránky SVJ, používejte prosím svoje jména a emaily, které máte uvedené v naší evidenci, jinak Vás nejsme schopni identifikovat. Takové žádosti jsou pak automaticky zamítnuty.

Po provedení registrace VYČKEJTE, přijde Vám emailem potvrzení o jejím schválení.