Výbor SVJ Zelenohorská

Výbor SVJ Zelenohorská:

Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona o vlastnictví bytů a stanov společenství ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu a místopředsedu volí výbor z řad svých členů, který je také z funkce je odvolává.

Výbor má pět členů. Každý člen výboru má jeden hlas.

Předseda výboru: Bc. Petr Absolon
Místopředseda výboru: Karel Weil
Člen výboru: Alena Chalupová
Člen výboru: Iva Šillerová
Člen výboru: Ing. Ivo Hruban, Ph.D.

Funkční období od 24. března 2021 do 23.března 2026