Hlášení závad

Následující formulář použijte prosím pro nahlášení závady/poruchy, která není urgentní.

V případě havárií nebo nutnosti pohotovostního řešení závady se prosím obraťte na telefonní číslo: 602 200 340  (Technik objektu) nebo na 1220 (Havarijní služba Global Assistance)

FORMULÁŘ PRO NAHLÁŠENÍ ZÁVADY / PORUCHY