Předpisy

Stanovy: Stanovy SVJ Zelenohorská

Volební řád: Volební řád SVJ Zelenohorská

Domovní řád: Domovní řád

Způsob úpravy výše záloh za služby: Způsob úpravy výše záloh

Směrnice na úhradu nákladů spojených s vymáháním dluhů: Směrnice-dluhy

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sbírky: 89-2012

Vyhláška č. 269/2015 Sbírky, o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům : 269-2015

Nařízení vlády č. 366/2013 Sbírky, o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím: 366-2013

Pravidla pro prodej ( výměnu ) čipů: Pravidla pro prodej čipů

Směrnice stanovující pravidla provozování kamerového systému: Směrnice-kamery

GDPR – Nařézení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679: NR (EU) 2016-679