Informace k vyúčtování záloh za rok 2023

  1. vyúčtování záloh bude doručeno vlastníkům do 30.4.2024.
  2. od tohoto termínu běží 30-ti denní lhůta pro podání reklamací.
  3. způsob podání reklamace je uveden na vyúčtování.
  4. výplata přeplatků na bankovní účty bude probíhat v červnu 2024.
  5. výplata přeplatků v hotovosti bude probíhat v červenci 2024.

Poznámka: přeplatky budou zasílány na bankovní účty, ze kterých jsou hrazeny zálohy nebo na účty, které jste již dříve nahlásili. Pokud u Vás nedošlo k žádné změně, nemusíte opětovně hlásit čísla účtů.