Informace k vyúčtování záloh za rok 2019 – DODATEK

Na základě reklamace vyúčtování jedním z vlastníků bylo zjištěno, že se špatně přepočítala základní složka ohřevu TV a to ve třech vchodech 497,503 a 509.

Celkové náklady na teplo pro TV, SV pro TV, UT a SV celého objektu souhlasí, jedná se jen o rozdělení základní složky ohřevu TV. Bohužel to zkreslilo vyúčtování ve všech bytech.

Bude provedena oprava vyúčtování u uvedené položky a všem vlastníkům bude doručen dodatek k vyúčtování služeb za rok 2019, kde bude vyčíslen buď přeplatek, nebo nedoplatek této položky. Uvedená částka bude započtena do celkového výsledku vyúčtování záloh za rok 2019.

Z výše uvedeného důvodu se výplata přeplatků uskuteční v červnu 2020.